Soğuk zincir lojistiği nedir?

Dondurulmuş gıda sektöründe insan sağlığı her şeyin üstünde yer almaktadır bu sebeple ürünlerin tedarik zinciri kırılmadan müşteriye ulaştırılması en kritik ihtiyaçtır. Lojistik zincirin herhangi bir noktasında bir kırılmanın ya da aksamanın yaşanması durumunda taşınan gıda türlerinde ciddi kayıplar meydana gelebilmektedir. Ayrıca, bir gıda ürününün soğuk zincir lojistik sistemiyle taşınması için yalnızca dondurulmuş olması da şart değildir. Et ve süt ürünleri, bazı tür meyve sebzeler ya da medikal malzemeler de soğuk zincir lojistiği kapsamında taşınması gereken ürün grupları içerisinde yer alabilmektedir.

Ürünlerin korunması için gerekli olan ısı seviyelerinin taşıma, depolama, elleçleme ve diğer lojistik faaliyetlerin tamamında sağlanması ve sürdürülmesi olarak tanımlayabileceğimiz soğuk zincir lojistiğinde amaç, gıda maddelerinin üretim noktasından tüketim noktasına ulaşana kadar katettikleri mesafede zararlı mikroorganizma- bakterileri üretmemeleri ve bozulmamaları için uygun sıcaklıkta kalmalarını sağlamaktır. Ürün kalitesinin ve gıda değerlerinin bozulmaması için tedarik zincirinin hiçbir şekilde kırılmaması gerekmektedir. Bu nedenle zincirin en önemli unsurlardan biri tüm zincir içerisinde bilgi paylaşımının eksiksiz şekilde sağlanması ve zincirin izlenebilirliğini mümkün kılan bilgi teknolojileri sistemleridir.

Zincirin izlenebilirliği, ürünlerin zincir boyunca izlenebilmesini ve takip edilebilmesini kapsamaktadır. Ürünlerin izlenebilmesi, belirli bir ürünün orijinini belirleyebilme yetkinliğini; takip edilebilmesi ise ürünlerin zincirin aşağı akım yönündeki akışının gözlemlenebilir olmasını ifade etmektedir. Tedarik zinciri izlenebilirliğinin önem kazanmasının ardında ise birçok farklı neden bulunmaktadır. Bunların başında, bazı zorunlu mevzuat ve yönetmelikler, uluslararası standartlara uygunluk kriterleri, sertifika gereksinimleri, pazarlama stratejileri, ürünlerin menşeinin ve kalitesinin tasdik edilmesi zorunluluğu, hijyenik olmayan uygulamaların önüne geçme çabası gelmektedir. Tüm bu açılardan bakıldığında bir ürünün izlenebilirliği geleneksel tedarik zinciri yönetiminde oldukça önemli olmakla birlikte, soğuk zincir tedarik yönetiminde ısı kontrolünün de devreye girmesi sebebiyle oldukça hayati bir öneme ulaşmaktadır.

Leave A Comment

X